Not known Details About китайските ПЧИТези, които ви обясняваха, как трябва да разчитате само на себе си, се обединяваха в работодателски организации, където тайно обсъждаха как да трупат все повече и повече печалби на ваш гръб. Създаваха пропагандни центрове под формата на различи икономически институти и центрове за изследвания на така наречената пазарна икономика, чрез които разпространяваха и насаждаха сред вас своите интереси и оправдаваха и легализираха престъпното си античовешко, и експлоататорско отношение към обществото, към отделния човек, към държавата и нейните ресурси.

Защото за какво служи тази бутафорна демокрация в държавата, когато бизнесът, капиталистическите изроди и техните идеологически подлоги си купиха пълна свобода и независимост от същата тази държава? За какво служи, ако не за маскарад, за декор и заблуда на манипулирания и отруден народ и за забавление на капиталистическата измет.

Именно това е поколението, което разполага с най-много свободно време, което може да използва и което в предните поколения е използвало за изучаване, наблюдаване, анализиране и осмисляне на заобикалящия го свят, и ако това, което е видяло, това до което е достигнало като извод не му харесва, се е опитвало да го промени и често е успявало.

Друго, което бих искал да добавя, е че този доклад не е направен с политически цели, но може да бъде използван за политически цели, особено след като стана публично достояние. Така че това са две различни неща.

Както виждате, когато сме изправени срещу могъщ противник, не се колебаем да отговорим подобаващо и да защитим нашите интереси. Смятам, че това ще бъде оценено от бъдещите гласоподаватели.

– Все пак не смятате ли, че взимането на средства от реалната сфера и инвестирането им във виртуалната би се отразило пагубно върху някои социални слоеве на обществото, какъвто е случаят на работещите в БДЖ и на тези, ползващи железопътния транспорт, и дали това отново не би рефлектирало негативно върху образа на правителството?

Усетихте ли как те трупаха и трупат печалби и живееха и живеят охолно, благодарение на вашия труд, на безнаказаното експлоатиране на вашите усилия, знания и умения, без каквото и да е съобразяване със законите на държавата? Нарушавайки всякакви писани и неписани закони, пренебрегвайки всякакви нравствени и морални ценности, стъпквайки ги и захвърляйки ги в калта, която оставят след себе си.

Не е ли всичко това било една целенасочена политика за подчинението и ограбването на цяла една нация и нейното бъдеще?

Възможно ли е да се противопоставите на тези злоупотребяващи с властта си елити? Възможно ли е да се обедините със съседа до вас, с колегата, с всички хора във вашето положение? Възможно ли е да повярвате, че има нещо по-ценно и животоопределящо от парите? Възможно ли е да повярвате в себе си, в собствените си възможности? Възможно ли е да отстоявате правата и свободите си – сами, но заедно, – а не като делегирате отговорността за живота си на разни съмнителни елементи, наричащи се политици? Възможно ли е? Отговорете ми с „да” и аз също ще ви кажа ”да възможно е”. Всичко зависи от вас, от вашите задружни усилия, от вашата нетърпимост към беззаконието и престъпността на елита, от вярата в собствените ви сили – не от моите думи, не от моя отговор, от вас зависи.

Наистина ли вярвате, че всички гръцки граждани са виновни за натрупването на този огромен неизплатим дълг, че всички те са участвали във вземането на решенията довели до това тежко положение?

А Гърция е едва ли не гордиевият възел на съвременния свят. И тук аз виждам корумпирането на разума на българската младеж.

Трябва да си много прост, за да разчиташ, че точно ти ще минеш между капките, когато наоколо ти вали дъжд от неправди. Че точно ти ще оцелееш от всички около тебе, които като теб се мъчат да оцелеят.

Тази версия е водеща, тъй като и двете задържани лица, превозващи ракетите, били от Перник.

Отговорът е в нас. Кризата е в нас и ние сме във кризата. Ние позволихме ценностната ни система да бъде website сведена до желанието да притежаваме изрисувани хартийки. Ние заменихме необходимостта от знания и умения с взимането на кредити. Ние заменихме мисленето с вярата в изрисуваните хартийки наречени пари. Сега трябва да си върнем властта над парите, над тяхната стойност и начин на употреба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *